Få en inblick i skapandeprocessen

För att titta på denna scen behövs Flash Player 9+

Get Adobe Flash player

Kreativitet och fantasi är ett livslångt förhållningssätt. Något man hela tiden bär med sig, ett sätt att leva helt enkelt. En idé kommer oftast när man är öppen och förutsättningslös. Det kan jämföras med en lampa som tänds, då gäller det att vara närvarande och ej distraheras av något annat. Ta till sig, fundera, skissa ner och anteckna, en slags snabbregistrering för ens eget minne. Lampan kan tändas när man minst anar det, då gäller det att vara beredd oavsett om det är nattetid eller när man står och diskar. Då gäller det att alltid ha papper och penna till hands.


Utifrån detta material går man in i nästa steg, där man sorterar, utvärderar och förkastar. Mycket åker då ner i papperskorgen.


De idéer jag anser vara hållbara, skissas och bearbetas med olika tekniska och estetiska utvärderingar. Sedan diskuterar jag och prövar detta med mina hantverkspartners, i syfte att få designen att flyta smidigt för båda parter i processen. Ofta prövar man olika alternativ som utvärderas till den slutliga prototypen.


När det gäller den fria delen av skapandet (unikt glas eller konst i offentlig miljö) är processen fortfarande likadan, men här är min fantasi oftast inriktad på olika teman. Utifrån dessa uppfinner jag tekniker som passar in för det specifika ändamålet. Det är en slags frihetsskapande och frihetstänk. Detta kan stöta på patrull när det gäller att utföra det hantverksmässiga. Hantverkarna har en mer jordnära inställning till detta nytänk och skapande, där man ofta får kommentaren ”det går inte”. Där kommer tron och envisheten in och att övertyga sig omgivning är inte alltid helt lätt.


Designen kan liknas vid en spårhund, som ligger långt framför och känner av vad som komma skall och att då övertyga omgivningen om en viss design kräver ett envist förhållningssätt.

/Monica